bazargani-1
bazargani-2
kharidForush-1
kharidForush-2

نرم افزار توزیع و پخش اسپاد

امکانات

  • تعریف تیم بازاریابی و تخصیص پورسانت به هریک از اعضا
  • محاسبه انواع پورسانت به صورت پلکانی بر اساس موقعیت جغرافیایی، میزان فروش،سود فاکتور،…
  • امکان دریافت انواع سفارش در محل مشتری(از طریق تبلت)
  • انواع گزارش های تخصصی بر اساس فاکتور های پخش
  • تعریف مشتری و گزارش گیری آنها بر اساس منطقه جغرافیایی

ليست قيمت های نرم افزار توزیع و پخش اسپاد

شما می توانید از این قسمت، ویژگی های نرم افزار و قیمت ها را مشاهده نمائید.

ليست قيمت های نرم افزار توزیع و پخش اسپاد

قابليت نرم افزار توزیع و پخش اسپاد

كد

عنوان

اين نسخه شامل

نسخه حسابداری جامع
انبار تعدادی- ريالی جامع
خزانه داری جامع
بازرگانی جامع
اموال جامع

همراه با امکانات توزیع و پخش

سطح جامع (تک کاربره)

اين نسخه شامل

نسخه حسابداری جامع
انبار تعدادی- ريالی جامع
خزانه داری جامع
بازرگانی جامع
اموال جامع

همراه با امکانات توزیع و پخش

سطح جامع (شبکه)

لازم به توضیح است که به قیمت های مذکور 9% ارزش افزوده اضافه می گردد.