automation-1
automation-2

نرم افزار داشبورد مدیریتی اسپاد

نرم افزار داشبورد مدیریتی ، نرم افزاری تحت وب است که در مکاتبات اداری و گردش کار به عنوان میز کار کاربران سازمان مورد استفاده قرار می گیرد.

گزارش فروش:

نمايش تعداد و مبلغ فروش مرتبط به همان روز، روز گذشته، ميانگين هفت روز کاري گذشته، ميانگين 30 روز کاري
صندوق:

نمايش مانده صندوق مرتبط به روز و مانده روزهاي گذشته
بانک: مانده حساب بانک هاي تعريف شده در سيستم
اسناد-چک: نمايش مجموع مبالغ اسناد دريافتني وصول نشده و پرداختي پاس نشده
طرف حساب: نمايش بيشترين و کمترين موجودي تعدادي و ريالي کالا
موجودي کالا: بيشترين و کمترين موجودي
امکان تعريف سطح دسترسي کاربر
امکان نمايش رفتار کاربران
اتصال همه کاربران تنها با يک مودم ADSL-Wireless) Access Point) يا اينترنت (IP Valid)
به روز رساني خودکار نرم افزار در صورت ارائه نسخه جديد
قابليت مشاهده اطلاعات دريافتي قبلي به صورت offline
تهيه نمودار براي درک سريع و مقايسه با يک نگاه
امکان تهيه گزارش سود و زيان (بيلان)
اين ابزار جانبي به صورت پيش فرض جهت نصب بر روي 2 گوشي ارائه مي گردد و بابت هر کاربر بيش از اين تعداد، 500.000ريال به مبلغ نرم افزار اضافه مي گردد.

ليست قيمت های نرم افزار داشبورد مديريتي اسپاد

شما می توانید از این قسمت، ویژگی های نرم افزار و قیمت ها را مشاهده نمائید.

نرم افزار داشبورد مديريتي اسپاد
قابليت نرم افزار داشبورد مديريتي اسپاد
كد عنوان
گزارش فروش:  نمايش تعداد و مبلغ فروش مرتبط به همان روز، روز گذشته، ميانگين هفت روز کاري گذشته، ميانگين 30 روز کاري
صندوق: نمايش مانده صندوق مرتبط به روز و مانده روزهاي گذشته
بانک: مانده حساب بانک هاي تعريف شده در سيستم
اسناد-چک: نمايش مجموع مبالغ اسناد دريافتني وصول نشده و پرداختي پاس نشده
طرف حساب: نمايش بيشترين و کمترين موجودي تعدادي و ريالي کالا
موجودي کالا: بيشترين و کمترين موجودي
امکان تعريف سطح دسترسي کاربر
امکان نمايش رفتار کاربران
اتصال همه کاربران تنها با يک مودم ADSL-Wireless) Access Point) يا اينترنت (IP Valid)
به روز رساني خودکار نرم افزار در صورت ارائه نسخه جديد
قابليت مشاهده اطلاعات دريافتي قبلي به صورت offline
تهيه نمودار براي درک سريع و مقايسه با يک نگاه
امکان تهيه گزارش سود و زيان (بيلان)
اين ابزار جانبي به صورت پيش فرض جهت نصب بر روي 2 گوشي ارائه مي گردد و بابت هر کاربر بيش از اين تعداد، 500.000ريال به مبلغ نرم افزار اضافه مي گردد.

داشبورد مدیریتی

لازم به توضیح است که به قیمت های مذکور 9% ارزش افزوده اضافه می گردد.

اطلاعات بیشتر

1.نسخه توليد به همراه نسخه هاي انبار تعدادي و يا انبار تعدادي-ريالي قابل ارائه خواهد بود.
2.نرم افزارها داراي يكسال خدمات پشتيباني رايگان مي باشند .
3.جهت دريافت خدمات ، داشتن اعتبار پشتيباني الزامي مي باشد .
4.نسخه هاي تعدادي و تعدادي-ريالي تک کاربره داراي 1 جلسه خدمات آموزش گروهي رايگان در محل شركت اسپاد مي باشد .
5.نسخه هاي تعدادي و تعدادي- ريالي شبكه داراي 1جلسه آموزش رايگان در محل مشتري مي باشند .
(هزينه اياب وذهاب در تهران بر عهده مشترک بوده و علاوه بر هزينه فوق ،هزينه اقامت و پذيرايي نيز برعهده مشترکين خارج از تهران مي باشد .)
6.ارتقا نرم افزار از تک کاربره به شبکه با پرداخت مابه التفاوت ،‌ امكان پذير مي باشد .
7.نرم افزارها قابل نصب در ويندوزهايEIGHT ،  SEVEN ،VISTA  ، XP است .
8.طبق مصوبات قانوني دولت، عوارض و ماليات بر ارزش افزوده به قيمت هاي فوق افزوده شده و جداگانه دريافت مي گردد .