شرکت اسپاد

null

شرکت طراحان نرم افزار اسپاد یکی از شرکت های زیر گروه طرفه نگار در سال ۱۳۹۰ ،با هدف ارائه نرم افزارهای تخصصی و حرفه ای مالی تاسیس گردید ارائه راهکارهای نرم افزاری، ارائه خدمات آموزش ، استقرار و پشتیبانی راهکارهای نرم افزاری، توانمندسازی سازمان ها در بهبود و بهینه سازی فرآیندهای کسب و کار از مهمترین اهداف و ماموریت های این واحد تولیدی می باشد .

عمده فعالیت و تولیدات این شرکت به صورت تخصصی در حوزه های حسابداری، خزانه داری، انبار تعدادی، انبار تعدادی –ریالی، خرید و فروش، دارایی ثابت، حقوق و دستمزد، خدمات پس از فروش، بودجه طراحی گردیده است

از دیگر تولیدات یکپارچه نیز میتوان به حوزه های بازرگانی، تولیدی، خدماتی مناسب کلیه شرکت ها و سازمان های خصوصی و دولتی دارای واحدهای تخصصی مجزا (حسابداری، خرید و فروش، انبار و …) اشاره نمود . این محصولات به صورت تک کاربره و شبکه و بر روی سامانه دورکاری وب قابل اجرا می باشد

گستردگی و شبکه توزیع این شرکت بیش از ۶۰۰۰کاربرو ۱۲۰ نمایندگی فعال در کشور را پوشش داده است .

شرکت اسپاد

null

شرکت طراحان نرم افزار اسپاد یکی از شرکت های زیر گروه طرفه نگار در سال ۱۳۹۰ ،با هدف ارائه نرم افزارهای تخصصی و حرفه ای مالی تاسیس گردید ارائه راهکارهای نرم افزاری، ارائه خدمات آموزش ، استقرار و پشتیبانی راهکارهای نرم افزاری، توانمندسازی سازمان ها در بهبود و بهینه سازی فرآیندهای کسب و کار از مهمترین اهداف و ماموریت های این واحد تولیدی می باشد .

عمده فعالیت و تولیدات این شرکت به صورت تخصصی در حوزه های حسابداری، خزانه داری، انبار تعدادی، انبار تعدادی –ریالی، خرید و فروش، دارایی ثابت، حقوق و دستمزد، خدمات پس از فروش، بودجه طراحی گردیده است

از دیگر تولیدات یکپارچه نیز میتوان به حوزه های بازرگانی، تولیدی، خدماتی مناسب کلیه شرکت ها و سازمان های خصوصی و دولتی دارای واحدهای تخصصی مجزا (حسابداری، خرید و فروش، انبار و …) اشاره نمود . این محصولات به صورت تک کاربره و شبکه و بر روی سامانه دورکاری وب قابل اجرا می باشد

گستردگی و شبکه توزیع این شرکت بیش از ۶۰۰۰کاربرو ۱۲۰ نمایندگی فعال در کشور را پوشش داده است .

اسپاد در شبکه های اجتماعی
Telegram
Instagram
LinkedIn
فهرست